Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Forside - Ministeriet for Økonomi, Handel, Republikken Libanon


vedrørende etableringen af Israel Boykot Office

Missionen for Economic Research Center (ERC) er at yde teknisk og økonomisk bistand til Ministeriet og Ministeren Indeholder oplysninger om finansieringinnovation og andre arrangementer og nyttige oplysninger og data I henhold til dekret n° udstedt den April.

giver sidstnævnte.

magt til at tage alle de nødvendige procedurer til gennemførelse af de gældende love og bestemmelser samt de bestemmelser og principper. boykot af Israel blev vedtaget af Rådet for den Arabiske Liga i for at sikre.

og dermed under tilsyn af Ministeren for Økonomi og Handel

at deres ansøgning er for at imødegå ethvert forsøg fra den Israelske fjende for at få adgang til vores marked ved svig. forfalskning eller smugling betyder. at i betragtning af. at boykot af Israel er en af de lovlige og fredelige midler for at beskytte vores økonomi og lette processen for handel. import og eksport mellem Libanon og i hele verden. ved at styrke samarbejde og koordinering af den offentlige forvaltninger og Ministeriet for Økonomi og Handel for at udføre boykot proces.