Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


En liste af lande, som den offentlige gæld


Dette er en liste over lande, som den offentlige gæld i forhold til BNP som anført af CIA s World Factbook og IMFNettogæld figur er den samlede sum af alle offentlige lån i mindre afdrag, der er denomineret i landets egen valuta.

Den offentlige gæld er de mest relevante data for diskussioner af regeringen standard og gæld til loftet.

Det er forskelligt fra eksterne gæld, der omfatter fremmed valuta passiver over for ikke-statslige enheder. Den offentlige gæld i forhold oplysninger fra nationale kilder (CIA) er ikke altid objektive og sande, givet det faktum, at der ikke er nogen uafhængig forskning i disse sager. Bemærk, at netto gæld tal er medregnet, hvor bruttogæld tal er ikke tilgængelige i CIA-sæt.