Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Splittede Lands: Hvordan den Arabiske Verden Kom Hinanden - udenrigsministeriet


Anderson mener, at der begynder med den USA-ledede invasion af Irak i, og på trods af den korte løfte, der tilbydes af de folkelige opstande i - den Arabiske verden i gang med en jævn nedstigning i krige i løbet af identitet, som er defineret ved religion, sekt, etnicitet og raceAnderson, en veteran journalist, bruger portrætter af tre Arabiske mænd, to Arabiske kvinder, og en Kurdisk mand til at illustrere denne proces i personlig form. Den genopståede"primordialism", som Anderson identificerer er taget til fange af de Irakiske Kurder, han møder, der ønsker at raze hjem i sin landsby, så at deres tidligere beboere kan aldrig forsøge at genvinde dem. Følelser såsom, at man har fået nogle iagttagere til at konkludere, at kun statsdannelser bygget på primordialism kan overleve i regionen. Anderson tager ikke stilling til dette spørgsmål Et problem med Anderson s overordnede argument er, at ved hjælp af invasionen af Irak som et kickoff, det undlader -års borgerkrig, den Libanesiske borgerkrig, og Irak-Iran-Krigen, og tre Arabisk-Israelske krige, som alle var gennemsyret af den samme slags primordialism, at Anderson beklager i dag i Mellemøsten.