Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Sammenlignende Analyser af civilsamfundets Deltagelse i den Offentlige Politiske Formulering i Udvalgte Arabiske Lande


I det seneste årti, civilsamfundets organisationer i den Arabiske region har opnået betydelige forbedringer i ydeevne og kapacitet til at anmode om ændring, med hensyn til visse spørgsmål For at gøre henstillinger med henblik på at forbedre effektiviteten af disse organisationer og styrke deres rolle i at påvirke den politiske beslutningsproces proces, ESCA har gennemført denne sammenlignende analyse af civilsamfundets deltagelse i den offentlige politik i udvalgte Arabiske lande Den sammenlignende analyse var baseret på casestudier i fire ESCA medlemslande, nemlig Jordan, Libanon, Palæstina og YemenDe case-studier, der er omfattet af de aktiviteter, der gennemføres af civilsamfundsorganisationer og deres arbejdsmønstre, der er i at organisere kampagner og drevet af efterspørgsel protester, og i at opnå konkrete resultater i at påvirke den offentlige politik, med henblik på at analysere deres kapacitet til at deltage i den offentlige politik og i alle faser af den politiske proces. Analysen konkluderer, at civilsamfundets organisationer har brug for at fokusere på at opbygge deres institutionelle kapacitet, styrke deres viden, værktøjer til, at forbedre deres kompetencer i at gennemføre forhandlinger, og finde alternativer, og også har brug for at komme videre fra overvågning og analyse til efterspørgselsstyret indsats og pres for udvikling og forandring.