Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Registrering og Afvikling af Juridiske Enheder


og vil blive foretaget separat for hvert enkelt tilfælde

Liste over dokumenterder er nødvendige for udarbejdelsen af en anmodning om registrering af et Limited Liability Company (LLC) eller et aktieselskab: - dokumenter legaliseret i RF Ambassade (Konsulat) og bevise. at den juridiske status af den juridiske enhed i overensstemmelse med lovgivningen i det land. hvor den juridiske enhed er etableret - fuldmagt til repræsentant har ret til at underskrive dokumenter på vegne af den udenlandske organisation listen over dokumenter. der er nødvendige for udarbejdelse af anmodning om likvidation af den juridiske enhed afhænger af den accepterede konkursbehandling.