Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Oprettelse af Virksomheder, Videnbaserede Økonomi i de Arabiske Lande


Men ingen synes rede til at drøfte den offentligt

Den begrænsede virksomhed og oprettelse af virksomhed i forhold til den høje arbejdsløshed på kvalificeret arbejdskraft er blandt de emner, der analyseres og diskuteres i dette dokumentDette dokument viser tydeligt, at man skifter til oprettelsen af flere virksomheder er de vigtigste måder at styrke de økonomiske resultater og udvikling af markedet gennem yderligere adgang til viden om økonomi. Bureaukratiske korruption er en af de mest alvorlige og pinligt hindringer for den nationale udvikling i udviklingslandene, som omfatter blandt andre medlemmer af Sammenslutningen af stater i Sydøstasien (ASEAN) nemlig, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand. Ifølge en embedsmand fra det Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet: Donor-lande og de Forenede Nationers organer, der arbejder i udviklingslandene er godt klar over, at en af de mest alvorlige problemer, der hæmmer udviklingen er korruption, så er modtageren lande. Denne artikel fremfører en performance management framework for K- uddannelsessystemet reform, der bringer ministeriet og sektor strategier med udviklingen fastlagte mål af Qatar National Strategi for Udvikling af - og Qatar National Vision. Neocolonialism, Antikommunistisk Ejendom, og Biopirateri i (Ikke så Modig) Ny Verden For International Beskyttelse af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, ressourcerige lande i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) har den højeste ungdomsarbejdsløshed i verden.

Mens andre dele af verden oplever en stigende tendens i nye virksomheder"dannelsen som en mulig løsning for deres arbejdsløshed problem, MENA-regionen har den laveste poster i nye virksomheder.

I denne undersøgelse, har vi undersøge årsagerne bag sådanne en betydelig forsinkelse af ressource-rige lande i iværksætteri.

Panel data for mere end lande fra - viser, at højere afhængighed af ressourcen lejer reducerer iværksætterkultur. Faldet er mere markant i lande med højere niveauer af punkt ressourcer som olie og kul. Hvorfor er mange butiksfacader i Moskva tomme, mens gaden kiosker i front er fulde af varer? Denne artikel udvikler en teori om antikommunistisk ejendom til at hjælpe med at forklare puslespil af tomme butiksfacader og fuld kiosker. Antikommunistisk ejendom kan forstås som et spejlbillede af commons ejendom. Af definitionen, i en commons, flere ejere, er hver udstyret med privilegier til at bruge en bestemt ressource, og ingen har ret til at udelukke en anden.

Dette bidrag er yderst anerkendt

Når der er for mange ejere holde sådanne privilegier af brug, og den ressource, der er tilbøjelige til overforbrug. Forarmet fiskeri og overgrazed felter er kanoniske eksempler på dette bekendt tragedie.

I en antikommunistisk, flere ejere, er hver udstyret med retten til at udelukke andre fra at være en knap ressource, og ingen har en effektiv privilegium at bruge. Når der er for mange ejere holde sådanne rettigheder, udelukkelse, den ressource, der er tilbøjelige til at underuse. en tragedie af antikommunistisk Tom Moskva butiksfacader er et kanonisk eksempel på tragedien i forbindelse med underudnyttelse. Antikommunistisk ejendom kan forekomme, når regeringer definere nye ejendomsrettigheder i både post-socialistiske og udviklede markedsøkonomier. Når en antikommunistisk fremgår, indsamling rettigheder i anvendelige private ejendom bundter kan være brutal og langsom.

De vanskeligheder, overvinde en tragedie af antikommunistisk tyder på, at politikere bør være mere opmærksomme på indholdet af ejendom bundter, snarere end at fokusere netop på klarhed om rettigheder.

Dette papir ser på sammenhængen mellem kulturelle variabler, viden indeks og iværksætteri i de Arabiske lande.

Det bruger Hofstede s kulturelle dimensioner og verdensbanken data til at vise, hvordan disse variable er tilsluttet. Resultaterne fra de Arabiske lande er også i forhold til dem, fra de Østeuropæiske økonomier. Resultaterne gøre klart viser eksistensen af links mellem kulturelle dimensioner, adgang til viden og virksomhed med oprettelsen af en kløft mellem de Arabiske og de Østeuropæiske Økonomier.

Resultaterne viser også, at iværksætteri er knyttet til den kulturelle variabler i de Arabiske lande.

Dette indebærer, at fremme den økonomiske og sociale politikker, der er nødvendige for at sikre fremme af kultur viden økonomi og iværksætteri i de Arabiske landene.

Som fremhævet i det foregående kapitel, er udlejer kan reducere kapaciteten af de Arabiske økonomier til at fremskynde vedtagelsen af videnbaseret økonomi.

Store mangler i disse økonomier på niveauer af markeder, styring, og virksomheder, der er diskuteret i dette kapitel. Den begrænsede virksomhed og oprettelse af virksomhed i forhold til den høje arbejdsløshed på kvalificeret arbejdskraft er blandt de emner, der analyseres og diskuteres. Som den fremherskende politiske, makroøkonomiske og business-komponenter er indbyrdes forbundne, mangler identificeres i næsten alle områder af det Arabiske økonomier. Kapitlet viser tydeligt, at omlægning til yderligere viden om de økonomiske og sociale politikker, der er nødvendige. Dette papir ser på den tragedie, anti-commons og dens indvirkning på virksomhedens etablering i udviklingslande. De vigtigste funktioner i anti-commons er fanget under en forenklet teoretisk økonomisk model. Den empiriske del anvender data fra"Doing Business"af verdensbanken, for at teste de høje omkostninger underforstået med spredte og fragmenterede beslutninger i forbindelse med virksomhedens etablering i udviklingslande. De opnåede resultater viser forekomsten af anti-commons i forhold til udvikling af nye virksomheder i udviklingslandene i forhold til mere udviklede lande. Dette peger ud af, hvordan anti-commons kan begrænse udviklingen og markedsøkonomi gennem reduktion af business-og enterprise oprettelse og udvidelse. Bevidsthed og udvikling af passende midler til anti-commons er blandt midlerne til at sikre en højere økonomiske og sociale resultater. Dette papir har nydt godt af den finansielle støtte fra Hassan II Academy of Sciences Teknologi. Ressource-rige lande i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) har den højeste ungdomsarbejdsløshed i verden. Mens andre dele af verden oplever en stigende tendens i nye virksomheder"dannelsen som en mulig løsning for deres arbejdsløshed problem, MENA-regionen har den laveste registreringer i nye virksomheder. I denne undersøgelse, har vi undersøge årsagerne bag sådanne en betydelig forsinkelse af ressource-rige lande i iværksætteri. Panel data for mere end lande fra - viser, at højere afhængighed af ressourcen lejer reducerer iværksætterkultur. Faldet er mere markant i lande med højere niveauer af punkt ressourcer som olie og kul.