Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Om os (Arabiske Stater)


Den Internationale arbejdsorganisation (ilo) er en særorganisation under Fn To-området-kontorer, der er beliggende i Kuwait og Jerusalem ILO s Regionale Kontor for Arabiske Stater blev etableret i Beirut i og genåbnede efter afslutningen på den Libanesiske borgerkrig iFlere Arabiske landene på det Afrikanske kontinent, der er omfattet af ILO-Sub-Regionale Kontor i Kairo, herunder Egypten, Sudan, Somalia, Libyen, Tunesien, Algeriet og Marokko. Fremme af anstændigt arbejde i hele regionen er det primære mål for ILO s Regionale Kontor for de Arabiske Stater. Anstændigt arbejde opsummerer forhåbninger i deres arbejdsliv, deres forventninger til, mulighed for og indkomst rettigheder, stemme og anerkendelse familie stabilitet og personlig udvikling, retfærdighed og ligestilling. Fokus støtte til ILO s vælgere i regionen er baseret på følgende målsætninger: De vigtigste socio-økonomiske udfordringer i de Arabiske Stater for at skabe beskæftigelse for en hastigt voksende arbejdsstyrke, en forbedring af leve-og arbejdsvilkår, der sikrer respekten for de grundlæggende rettigheder for arbejdstagerne, og styrkelse af den sociale dialog. Regionen har den højeste arbejdsløshed i verden, med ungdomsarbejdsløshed i næsten fire gange voksenprisen. I de seneste årtier, Arabiske lande har også lidt fra vedvarende ulighed, dårlige sociale beskyttelsesordninger, svage institutioner for social dialog, og en betydelig anstændigt arbejde underskud. I oktober, repræsentanter for regeringerne samt for arbejdstager-og arbejdsgiverorganisationer fra tyve-to Arabiske lande samledes på det første Arabiske Beskæftigelse Forum og godkendt af en regional handlingsplan for at afbøde virkningerne af den globale finansielle og økonomiske krise. I overensstemmelse med den samlede Job-og Vækstpagten, ILO 's Erklæring om Social Retfærdighed for en Retfærdig Globalisering og den Arabiske Årti for Beskæftigelse, den Arabiske Dagsorden for Beskæftigelse udgør den overordnede ramme for ILO' s interventioner i den Arabiske region. En treparts tekniske udvalg, der blev etableret med støtte fra de Arabiske arbejdsorganisation og ILO forhånd AEF Dagsorden, for at fremme den sociale dialog om ansættelsesretlige spørgsmål, og til at dele viden og ekspertise mellem de Arabiske lande. Den AEF trepartsudvalget indkaldt til sin første halvårlige møde i Kairo i Maj, og mødtes for anden gang på den Regionale Konference om Social Dialog i de Arabiske Stater i Rabat i December. Lokalafdelingen har lanceret, og som er konsolideret strategiske partnerskaber med en række internationale og regionale organisationer og institutioner, herunder: den Arabiske arbejdsorganisation, den Arabiske Trade Union Confederation, General Union of Handels, Industri og Landbrug i de Arabiske stater, Executive Bureau Råd til Ministrene for beskæftigelse og Sociale Anliggender i Golfstaternes samarbejdsråd Stater, den Arabiske Fond for Økonomisk og Social Udvikling, og FN s Økonomiske og Sociale Kommission for det Vestlige Asien.