Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Luftbefordring, regler og bestemmelser - SAUDI


Saudi-Arabien har anerkendt den fordel

vilkårene for den internationale transport med fly i forbindelse med dokumentersom bruges til sådan transport og erstatningsansvar. som er ratificeret af Warszawa-Konventionen og Haag-Protokollen. som er den gældende lovgivning for kontrakter om international befordring (af passagerer. gods og bagage). SAUDI-blev medlem af IATA-på. som aktivt bidrager til dens bestræbelser på at bringe ensartede regler og bestemmelser for at sikre kvalitet i Air Transport. SAUDI-international transport (af passagerer. gods og bagage) af luft. der er omfattet af de regler og begrænsninger med hensyn til ansvar. der er fastsat af Warszawa-Konventionen som ændret ved Haag-Protokollen Det omfang.

at regulere på en ensartet måde

der ikke i er i konflikt med ovenstående. transport og andre ydelser udført af SAUDI-er betinget af. at: Undtagen i transport mellem et sted i Usa eller Canada. og et sted udenfor heraf. der gælder i disse lande anvender.