Advokater fra de Arabiske lande. Arabiske advokater Online.


Erstatning for tort i Investor-Stat, Voldgift af Tvister ved Patrick


der tildeles af voldgiftsretter for psykiske skader

Denne artikel behandler spørgsmålet om økonomisk kompensationsom de udenlandske investorer i forbindelse med investor-Stat voldgift Artiklen argumenterer for. at udenlandske investorer vil har en indflydelse på den faktiske kvantificering af mængden af kompensation.

at især forhånende statslige tiltag i retning af

der skal ydes for tort Målet er ikke kun at afhjælpe de faktiske skade.

men også til at sende en"klar besked"til værtslandet.